Nieuws over de Lob-bus en Den Dolder

adminNieuws

Lobbus heeft als organisatie in het afgelopen jaar veel veranderingen doorgemaakt. Het merendeel ten positieve, maar we hebben ook lastige beslissingen moeten nemen: waaronder het stopzetten van het vervoer via de Lob-bus en de organisatie van Lobbus in Den Dolder. Via deze weg informeren wij u over het ‘waarom’ van deze besluiten.

Sinds begin 2012 is Lobbus een volwaardige eigen stichting. Ten tijde van de spannende bezuinigingsdialoog van de gemeente Zeist, leek het erop dat Lobbus een groot gedeelte van haar subsidie zou kwijtraken en daarmee zou ophouden te bestaan. Na veel inspanningen van onze kant en een wijs besluit van de gemeenteraad, is dat idee grotendeels teruggedraaid. Maar ook Lobbus zal moeten inleveren. Er blijft echter net genoeg over om dit geweldige evenement te kunnen behouden.
De gedeelde wens van de gemeente Zeist en Lobbus kon toen alsnog worden gerealiseerd en Stichting Lobbus werd een feit.

De Lob-bus

Het feit dat Lobbus het met flink wat minder moet doen, zien wij eerder als een uitdaging dan als een probleem. Maar het heeft wel consequenties. Zo zal er dit jaar geen Lob-bus door Zeist en omstreken rijden. De kosten daarvan waren al jaren niet meer in verhouding met de inkomsten. En omdat Lobbus grotendeels afhankelijk wordt van de opbrengst van de kaartverkoop, kunnen wij het busvervoer speciaal voor Lobbus daarmee niet meer bekostigen. Hoe jammer we dat ook vinden!

Buitenwijk Den Dolder

Komende zomer is er voor het eerst sinds lange tijd ook geen Lobbus meer in Den Dolder. De zogenaamde ‘buitenwijk’ – Lobbus in het klein – was altijd een succes voor de kinderen en voor het groepje vrijwilligers dat het organiseerde.
Bij deze beslissing speelt het tekort aan financiƫle middelen veel minder een directe rol. In de afgelopen jaren heeft Lobbus een terugloop van het aantal vrijwilligers meegemaakt. Dit is in het algemeen te wijten aan de financiele situatie van veel jongeren: een vakantiebaantje levert nou eenmaal meer op dan de vrijwilligersvergoeding van Lobbus.
Doordat wij het met minder vrijwilligers moeten doen, maar wel de kwaliteit willen en moeten waarborgen die past bij een evenement zoals Lobbus deze organiseert, hebben we er – ook tot onze spijt – voor moeten kiezen onze activiteiten voorlopig alleen in Zeist te laten plaatsvinden. Wat overigens zeker niet wil zeggen dat er nooit meer een Lobbus in Den Dolder zal zijn!

Stichting Vrienden van Lobbus

Vanaf komend jaar zullen wij ons best doen om via nieuwe wegen financiƫle middelen aan te trekken. Zo is tegelijk met stichting Lobbus, ook stichting Vrienden van Lobbus opgericht. Hopelijk kunnen wij met het nodige aan extra inkomsten, Lobbus blijven organiseren en verbeteren. U leest er hier meer over.

Mocht u nog vragen, opmerkingen of tips hebben: wij horen het graag!